lnwshop logo

บทความมะละกอฮอลแลนด์

เทคนิคการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ให้ได้กำไร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
เทคนิคการปลูกมะละกอ การเตรียมต้นกล้า มะละกอไม่เหมาะที่จะหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในขั้นแรกมาก เพราะพื้นที่กว้างขวางและต้นกล้าที่งอกใหม่ๆ ต้องการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงย้ายปลูกลงแปลงปลูก จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง…
การเตรียมแปลงปลูกมะละกอฮอลแลนด์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
การเตรียมแปลงปลูกมะละกอฮอลแลนด์ 1. ไถพื้นที่ปราบวัชพืช 2 ครั้ง ๆ แรกด้วยไถ 3 ผาน หรือ 4 ผาน ครั้งที่ 2 ให้ย่อยดินให้เล็กด้วยผาน 7 2. วัดระยะแปลงปลูกตามความต้องการ ควรปักหลักเล็ก ๆ ห่างจากหลักหลุมปลูกอีก 2 หลัก โดยปักให้ห่างข้างละ 50 เซนติเมตร 3. ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 ซม. และขุดลึก 50 ซม. …
ต้นทุนมะละกอฮอลแลนด์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเริ่มเก็บน่าจะอยู่ประมาณไร่ละเท่าไหร่?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
ต้นทุนมะละกอฮอลแลนด์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเริ่มเก็บน่าจะอยู่ประมาณไร่ละเท่าไหร่? ต้นทุนมะละกอฮอลแลนด์ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเริ่มเก็บน่าจะอยู่ประมาณไร่ละ 15,000-20,000 บาท เป็นค่าระบบน้ำมินิสปริงเกลอร์ประมาณ 3,000 บาทที่เหลือเป็น ค่าเตรียมแปลง ค่าปุ๋ยสารเคมี ค่าแรงและอื่นๆ มะละกอจะหนักค่าแรงโดยเฉพาะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องใช้แรงงาน…
* พืชสวนแพร่ ปรับวิสัยทัศน์ ส่งเสริมปลูก “มะละกอ” ฮอลแลนด์ *
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
พืชสวนแพร่ ปรับวิสัยทัศน์ ส่งเสริมปลูก "มะละกอ" ฮอลแลนด์ พื้นที่ของจังหวัดแพร่ โดยส่วนใหญ่จะปลูกส้ม ลำไย ซึ่งระยะหลังเกษตรกรเริ่มพบกับปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาโรคกรีนนิ่งทำให้ต้นส้มเสื่อมโทรม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ขายไม่ได้ราคา ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ กรมวิชาการเกษตร จึงจัด โครงการส่งเสริมปลูกมะละกอฮอลแลน…
การเตรียมแปลงปลูกมะละกอฮอลแลนด์ทำอย่างไร?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
เตรียมแปลงปลูกมะละกอ ควรมีระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 2.5 x 2.5 เมตร ขุดหลุมสำหรับปลูกขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร โรยก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปูนภูไมท์ คลุกส่วนผสมทั้งสามชนิดให้เข้ากันในหลุม ก่อนนำต้นมะละกอที่เพาะไว้ลงปลูก
มะละกอฮอลแลนด์ต้องใช้ดินอะไรปลูก?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 ปีที่ผ่านมา
มะละกอฮอลแลนด์ เปนไมผลที่ชอบดินรวนปนดินทราย ดินเหนียวปนดินรวน หรือดินรวนที่ มีการระบายนํ้าดีมีอินทรียวัตถุมาก ไมชอบนํ้าขัง และควรมีหนาดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร ชวงระดับความเปนกรด-ดาง (pH) ที่เหมาะสมคือ 5.5-7 มะละกอไมทนดินเกลือและไมทนลม แหลงปลูกจึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลมแรง ถาหลีกเลี่ยงในการเลือกพื้นที่ที่มีลมแรง…
‹ ก่อนหน้า
2
3
4
5
แสดงบทความที่ 41-46 จากทั้งหมด 46 บทความ

10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
25.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ

การปลูกมะละกอ เงินล้าน
การปลูกมะละกอ เงินล้าน
2 วันที่ผ่านมา
มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะมะละกอเป็นไม้ผลที่คนไทยนิยมบริโภคทั้งผลดิบและผลสุกทั่วทั้งประเทศไม่มีภาคไหนไม่บริโภคมะละกอ มะละกอใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมได้หลายอย่าง เช่น เนื้อมะละกอดิบสามารถนำไปประกอบอาหาร อย่างเช่นส้ม…
การคำนวณทางชลศาสตร์
การคำนวณทางชลศาสตร์
4 เดือนที่ผ่านมา
การออกแบบระบบส่งน้ำสำหรับท่อ HDPE มีสูตรการคำนวณอยู่หลายแบบด้วยกันซึ่งก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน ในส่วนของการคำนวณทางด้านชลศาสตร์มีโมเดลที่ใช้อยู่หลายแบบดังนี้ การหาอัตราการไหล HAZEN - WILLAMS FORMULA MANNING FORMULA *สำหรับสูตร Manning นั้นเหมาะสำหรับ…
อัตราการไหลของท่อน้ำ และ วิธีการคำนวณเพื่อใช้งานท่อ
อัตราการไหลของท่อน้ำ และ วิธีการคำนวณเพื่อใช้งานท่อ
4 เดือนที่ผ่านมา
เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องเน้น ความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่อน้ำอย่างถูกต้องเพราะว่าคนส่วนมาก ยังใช้ท่อน้ำผิดพลาดบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหาย จะแก้ไขกำลังซื้อก็ไม่เพียงพอ จำต้องทนใช้ ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างการใช้ท่อน้ำอย่างผิดๆ มีโรงเ…
การเลือกปั๊มน้ำ ระบบสปริงเกอร์
การเลือกปั๊มน้ำ ระบบสปริงเกอร์
4 เดือนที่ผ่านมา
การเลือกปั๊มน้ำ ระบบสปริงเกอร์ องค์ประกอบในการทำระบบน้ำ 1.เป้าหมายในการเลือกระบบน้ำบริษัทมีอุปกรณ์ให้น้ำมากมายหลายระบบ ที่จะสนองตอบความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำระบบให้น้ำโดยมีระบบที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่เกษตร เช่น แปลงพืชผัก แปลงพืชไร่ สว…
สอบถามเรื่องมะละกอกับสวนสมหวังครับ..มีใครเคยปลูกมะละกอซ้ำที่เดิมและมีปัญหาอะไรบ้างครับ?
สอบถามเรื่องมะละกอกับสวนสมหวังครับ..มีใครเคยปลูกมะละกอซ้ำที่เดิมและมีปัญหาอะไรบ้างครับ?
4 เดือนที่ผ่านมา
การทำสวนมะละกอซ้ำสามารถทำได้ แต่ต้องทำดังนี้ แนะวิธีการปรับปรุง บํารุงดิน ในสวนมะละกอที่ทำซ้ำทีเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 1. การปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ระบบพืชประกอบด้วย 1.1 การปลูกพืชต่างชนิดแบบผสมผสาน1.2 การปลูกพืชหมุนเวียน1.3 การปลูกพืชสดเป็นปุ๋ยปรับป…

10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
25.00 บาท
 • สั่งซื้อ
25.00 บาท
 • สั่งซื้อ
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
50.00 บาท
65.00 บาท
 • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ร้านค้าอัพเดท16 มิ.ย. 2561


 

เข้าร่วมร้านค้า

ร้าน๑ฟาร์มสมหวังออนไลน์๑
ร้าน๑ฟาร์มสมหวังออนไลน์๑
www.xn--12c2bo4auba6dajsb0uwf.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
10.00 บาท
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ

 

Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 23/04/2558 เวลา 10:28 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,200.00 18,300.00
ทองรูปพรรณ 17,934.28 18,700.00

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

นี่คือกล่อง ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว


มะละกอ ราคาน้ำมัน

มะละกอ ราคาดัชนีหุ้น


มะละกอ ราคาทองคำ


มะละกอ พยากรณ์อากาศ


มะละกอ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล


Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก